dimecres, 31 de desembre de 2014

Premsa antiga digitalitzada

Una de les fonts d'informació necessàries i interessant de resseguir en qualsevol investigació històrica és la que formen les publicacions periódiques. Sovint, però, aquesta és una font inaccessible o inabastable. El problema de la inaccessibilitat es produeix per dues raons: la primera, i ben lògica, és la conservació de la premsa periódica. Massa sovint passa que aquesta no es conserva ja que parlem de diaris i revistes, que, a primer cop d'ull, es considera que no cal conservar, més enllà de triar determinats textos i/o fotografies que, per la raó que sigui, criden l'atenció. En el cas, però, que es conservi aquesta documentació el problema és un altre: la seva inabastabilitat. La quantitat d'informació (dades, text, pàgines, volums...) que trobem en aquests recursos ens fa creure, d'entrada, que mai aconseguirem abastar-la tota. 
No obstant això, la premsa periódica és una font d'informació cabdal per entendre els processos històrics dels segles XIX i XX. No només ens aporten detalls del dia a dia si no que també ens serveixen per submergir-nos en la mentalitat de les persones protagonistes de la història. La Història és una ciència humana i s'entén en funció de les persones i, per tant, és imprescindible intentar entendre (o comprendre) les persones d'un determinat moment històric exercici que no sempre és fàcil de fer. 
Aquest és el cas doncs, del butlletí San Mauro, que gràcies al treball de la Biblioteca Municipal, podem consultar de forma digitalitzada i des de qualsevol punt del planeta. Nascut com a butlletí parroquial es convertí lentament en el butlletí de l'associació de veïns de Sant Maure i, per tant, en òrgan d'expressió d'aquesta. És especialment útil per seguir l'evolució del nucli de Sant Maure (oficialment, nucli urbà) de Montbui i com aquest s'organitzà per superar les mancances pròpies d'un nucli format per la immigració dels anys 50 i 60 del segle XX i com afectà el procés de la Transició democràtica a Montbui. 
Vigent fins el 1998 també és una bona eina per resseguir la història de Santa Margarida de Montbui dels darrers anys del segle XX.