dijous, 19 de novembre de 2009

Fonts per al coneixement de la historia de Montbui

Bé, fins ara hem anat donant dades del que coneixem de la historia de Montbui però, d'on surt aquesta informació? Doncs per começar dels llibres.

Avui us deixem una bibliografia prou extensa per tal d'anar començant.

ÀLVAREZ, R.; Historia de Santa Margarida de Montbui, CECI, 1986

ARNABAT I MATA, R., Els aixecaments reialistes i el trienni liberal (1820-1823). El cas del Penedès i l’Anoia, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1991

BOLÓS, J.; HURTADO, V.; Atles del Comtat de Manresa (798-993), Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2004

CARNER BORRÀS, A. L’entrada dels carlins a Igualada, 17 i 18 de juliol de 1873, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1969

CASANELLAS I SOLÉ, J., Santa Margarida de Montbui, Retalls d’història del poble i els seus barris, Patronat de la Tossa de Montbui, Santa Margarida de Montbui, 1998

CATALÀ I ROCA, P. (dir.), Els Castells Catalans, vol. 5, Dalmau Editors, Barcelona, 1990

DDAA, Complex la Vinícola, centenari 1903-2003 , Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, Santa Margarida de Montbui, 2003

ENRICH I HOJA, J.; “Fons de cabanya alto-medievals a la Tossa de Montbui”, Informació Arqueològica, Institut de prehistòria i arqueologia, Barcelona, 1978

ENRICH i HOJA, J.; “Un hipocaust a Santa Margarida de Montbui”, Miscelania Aqualatensia, Igualada, 1981

FERRER VIVES, F.d’A., Heràldica catalana, vol.2 Ed. Millà, Barcelona, 1995

IGLESIAS FORT, J., El fogatge de 1553, estudi i transcripció. vol.1, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1979

IGLESIAS FORT, J.,La reconquesta a les valls de l’Anoia i el Gaià, Dalmau Editors, Barcelona, 1988

LLACUNA I ORTÍNEZ, P.; MASCÓ I BRESCÓ, T., Rutes per l’Anoia, història i art, Publicacions Anoia, Igualada, 1995

SABATÉ, F. (dir.), Història de Vilanova del Camí, Ajuntament de Vilanova del Camí-Pagès Editors, Vilanova del Camí, 2003

SEGURA, J., Història d’Igualada, Ateneu Igualadí-SERPPAC, Igualada, 1978

TORRAS I RIBÉ, J. M., La revolució industrial a la comarca de l’Anoia, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1979

TORRAS I RIBÉ, J.M., La Comarca de l’Anoia a finals del segle XVIII. Els “qüestionaris” de Zamora i altres descripcions 1790-1797, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1993

TORRAS I RIBÉ, J.M.; “Santa Margarida de Montbui” dins de Anoia, vol. II, Editorial Parcir, Manresa, 1994

TORRAS I RIBÉ, J.M.;Camins i viatgers a la comarca de l’Anoia (1494-1834), Rafael Dalmau Editors, Barcelona, 1991

TURRÓ I MARTINEZ, A., El Paper moneda català i altres signes monetaris emissions de la guerra 1936-1939 catàleg general històrico-descriptiu: Valls d'Andorra-Principat de Catalunya ,L'Avenç, Barcelona, 1982

VALLS JUNYENT, F., La dinàmica del canvi agrari a la Catalunya Interior: l’Anoia, 1720-1860, Igualada-Barcelona, Ajuntament d’Igualada, Abadia de Montserrat, 1996

VICTORI I AGUILERA, F.; MARTÍ I FIGUERAS, J.; La Tossa de Montbui, Història i llegenda, Patronat de La Tossa de Montbui, Igualada, 1974