divendres, 14 de març de 2014

Ceràmica medieval a la Tossa

Ceràmica grisa medieval
No és difícil trobar restes arqueològiques al cim de la Tossa. Com a espai viu és freqüent trobar peces antigues, tot i que cal dir que no solen ser troballes espectaculars. Us presentem en aquesta entrada algunes peces de ceràmica grisa i de tipus sàndwitx aparegudes recentment al recinte jussà del castell de Montbui (les podeu veure a les imatges). Aquestes peces corresponen a tècniques utilitzades des d'època ibèrica (sàndwitx) fins a l'edat mitjana. El lloc i les condicions on van ser trobades (en superfície) però no permet acotar més la cronologia d'aquestes restes però, amb un grau elevat de probabilitat, estem davant de peces d'orígen medieval. En una d'elles podem veure, encara, restes de l'esmalt que la recobria.
Ceràmica tipus sàndwitx.
Presenta encara restes de l'esmalt.
Ceràmica de tipus sàndwitx
Sabem que a la Tossa existeixen dos jaciments importants amb cronologies diverses, coneguts com a La Tossa , amb una cronologia dels segles V a I a.C.  , això és, d'època ibèrica i La Tossa II, corresponent al famós fons de cabana alt medieval (segles VIII-XI ) estudiat per Jordi Enrich i Hoja. 
Així doncs, aquestes peces es poden vincular, sobretot, a aquest segon jaciment.