diumenge, 28 d’abril de 2013

Immigració i creixement demogràfic

Ja en una altra ocasió vàrem parlar de les conseqüències de la immigració dels anys 60 i 70 a Montbui. Ja va quedar palès que una de les conseqüències principals fou el canvi del paisatge, de rural a urbà, que es produí en una zona del municipi que evolucionà fins convertir-se en l'àrea més urbanitzada i habitada: Sant Maure.
En aquella ocasió parlàvem de quines van ser les possibles causes que dugueren a l'evolució del nucli de Sant Maure, però ens deixarem una qüestió tant o més important; qui van ser els responsables d'aquesta evolució?, qui va permetre el creixement d'aquest nucli?
La resposta sembla senzilla: la immigració massiva procedent de l'Estat espanyol dels anys 50 i 60 (sobretot) però, d'on procedeixen aquestes persones? En quina quantitat? Com afecten al desenvolupament demogràfic montbuienc.

Intentarem oferir una mica de llum a aquesta qüestió i ho farem amb dades numériques i gràfiques. 
De primer, una imatge amb l'evolució demogràfica de Montbui entre 1950 i 1999 on podem constatar un creixement exponencial de la població montbuienca que sembla no tenir aturador i que només pot ser explicat per una arribada massiva de població entre els anys 50 i 80 del segle XX que s'estabilitza, precissament, amb l'inici de la dècada dels 90.

La següent gràfica, una mica més difícil de llegir ens indica, en un punt mig d'aquest període (1975); triat per ser el moment en el que hom considera que el fenomen migratori espanyol s'ha estabilitzat (és a dir, que perd força i ja no hi ha migracions massives si no puntuals); la procedència en percentatge de tots els habitants de Montbui, sense distinció de en quin nucli de població s'estableixen. Podem veure, en aquesta gràfica, que els contingents de població més grans, deixant de banda els catalans, procedeixen d'Andalusia i Extremadura, seguits per murcians i castellans.