divendres, 9 de març de 2012

Montbui, part de la Baronia de la Conca d'Odena

El terme castral de Montbui, organitzat ja des del segle X, es configurà com un feu propietat del bisbat de Vic. Si bé els successius bisbes de Vic enfeudaren aquest alou a diverses nissagues, entre les qual cal destacar els Mediona i els Guàrdia, destacaran per sobre de tots ells els Claramunt, castlans del castell de Montbui durant bona part del segle XII, però sobretot els Cardona, els castlans més importants a partir del segle XIII.
El 1319 es produeix una permuta entre el bisbe Guillem de Guàrdia i el rei Jaume II i el castell i terme de Montbui passen a la jurisdicció reial, i el 1335 el rei i l'infant Alfons venen a Ramon Folc de Cardona els castells de Montbui, Ocelló i l'Espelt, cosa que fa que el domini eminent sobre el terme de Montbui quedi en mans del vescomtat de Cardona, cosa que permet acabar de configurar la Baronia de la Conca d'Odena, que el 1347 la configuraven els castells i termes de Mediona, Montbui, Castellolí, Tous, Jorba, Orpí, Claramunt, Capellades, Carme i Rubió. Territori que envoltava, i en certa mesura ofegava, la vila d'Igualada.

A mitjan segle XV, la compra per part del casal de Lanuza-Montbui, del mer imperi sobre Montbui convertirà els antics castlans dels Cardona en senyors eminents sobre el terme castral de Montbui, que inclou els castells de Montbui, Ocelló i el domini de la domus de Santa Coloma de Montbui. Per altra banda, els Montbui ja eren senyors eminents de la domus i quadra de Vilanova de Claramunt (actualment, Vilanova del Camí) des del mateix segle XIV.