dilluns, 14 de febrer de 2011

El post de metralladora del Pi

Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) Montbui va patir diversos esdeveniments que la van trasbalsar, tals com les incautacions de l'Ateneu, l'església i Cal Guarro, així com l'arribada, a partir del 1937 de refugiats de guerra. 
Tot i això, no es descuidaren certs preparatius necessaris per a la defensa militar davant de l'avanç de les tropes feixistes. El primer va ser la voladura dels diversos ponts, que venint des del Penedès i l'Alt Camp sobretot, permeten l'accés a Montbui i obren via cap a Igualada. Així es destruïren (o més ben dit, s'acabaren de destruir) els ponts del Sanahuja i de cal Mateu. 
De la mateixa manera, s'instal·là un post de metralladora a la muntanya del Pi, fet que recuperà l'emplaçament privilegiat com a post militar. Així, des de maig del 1938 i fins a la retirada de les tropes del tinent Líster (el febrer del 1939) l'accés a Igualada des de l'actual nucli de Sant Maure estava defensada des del Pi, com ja ho va estar durant bona part del segle XIX.

Tot i que la ubicació d'aquesta peça d'artilleria no està prou clara al cim del Pi trobem les restes d'una estructura quadrangular, construida amb pedra i morter i que presenta restes de paviment de rajola. Aquest podria haver estat, amb tota probabilitat, l'emplaçament del post defensiu.


Estructura que, possiblement, fou emprada com a post de metralladora. Al fons, ubicació del Fort d'Isabel II o del Pi.