dilluns, 21 de novembre de 2011

Armes a Can Vilaseca

En el context de les guerres carlines, concretament durant la tercera carlinada (1870-1875), Montbui es convertí en un petit bastió carlí. Diem petit per què va ser territori carlí escassament durant un període de dues setmanes, coincidint amb les dues setmanes del juliol del 1873 que menaren a la captura de la vila d'Igualada per part de les tropes carlines.
Part del terme de Montbui es convertí en campament de les tropes carlines que forçarien l'assalt a Igualada i, setmanes després, un cop evacuada la població, també fou emprat com a campament per a les milicies liberals del Xic de la Barraqueta
És en aquest context d'enfrontament entre un món urbà marcadament liberal, progressista i en l'inici del republicanisme polític, i un món rural marcadament conservador i tradicionalista, en el que hem d'ubicar un petit episodi prou significatiu. 
Els partidaris del carlisme, un cop s'allunyen les forces militars regulars que ocupen el territori de manera intermitent, es posen en marxa grups d'insurgent més o menys organitzats, és a dir, petites partides o bandositats de guerrillers. A Montbui en tenim un bon exemple d'aquesta conflictivitat: el primer fa referència al decomís d'armes que es produeix al març del 1874 d'una forma completament casual. Mentre una petita força governamental es dirigia a Sant Martí de Tous pel camí del Coll del Guix per tal de dur a terme tasques de patrulla rutinària, a l'alçada de Can Vilaseca, interceptaren un mosso, acompanyat d'una mula, que els resultà sospitós. En donar l'alto al mosso aquest decidí fugir abandonant l'animal, un cop retingut aquest els soldats descobriren que anava carregat amb 50 mosquets. Part de la tropa donà caça el mosso i l'atraparen, cosa que féu que la tropa l'interrogués i trobés diversos amagatalls d'armes, bastant precaris, a Can Vilaseca. La totalitat de les armes trobades eren les que portava la mula però localitzaren, en un femer, l'amagatall de més armes que ja havien desaparegut.
Evidentment, tant les armes com la mula foren decomissats i el mosso detingut, i tots ells portats cap a Igualada. La ronda a Tous hagué d'esperar.

diumenge, 6 de novembre de 2011

Tous, un tros de Montbui

Aquest cap de setmana el nostre veí celebra la seva Festa Major, cal però, posar en relació alguns elements comuns de la nostra història. Vagi per endavant, bona festa major a tots els tousencs i tousenques!

La conquesta franca dels territoris que avui integren Montbui i Tous es dugué a terme l'any 880 de mans de Guifré I, dit el Pelós, comte de Barcelona. Però el territori quedà sense organitzar fins que l'any 960 ja s'esmenten els castells de Montbui i el de Tous, que queda integrat en el territori del primer, moment en que seran cedits al bisbat de Vic.
L'any 1023  és el moment escollit pel bisbe i abat Oliba per organitzar el territori de Montbui, incloent-hi el de Tous, i és per això que cedeix els castells de Montbui, Tous i Ocelló al levita Guillem de Mediona, encarregant-lo de la repoblació i millora d'aquests. 
L'any 1032 suposarà la separació definitiva dels temes castrals de Montbui i Tous ja que Guillem cedirà els castells de Montbui i Ocelló a un fill seu clergue, mentre que el castell de Tous retornarà a la jurisdicció del bisbat, que, al seu torn, el cedirà a un nou castlà que configurarà el casal dels Tous.


Per saber més sobre Sant Martí de Tous, seguiu l'enllaç 
.