dimarts, 29 de gener de 2013

El desenvolupament del nucli de Sant Maure

Durant la presentació del llibre "Història de Santa Margarida de Montbui" es va encetar un interessant debat a l'entorn d'una qüestió: Quines foren les causes de l'aparició i desenvolupament del nucli de Sant Maure? És una molt bona pregunta però que requereix una resposta complexa i llarga. Ara no intentaré donar resposta a aquesta qüestió si no que donaré alguns dels elements que apareixéren en aquella ocasió per tal de desenvolupar-los i generar una primera hipòtesi.

Factors històrics

Si bé el nucli de Sant Maure ja existeix, com a mínim, des del segle XV aquest es caracteritza per ser un espai marginal, escassament antropitzat i amb un poblament dispers. Aquesta és, però una tònica que apareix, no només al terme de Montbui, si no que és constant a bona part de la Conca d'Òdena, on veiem localitats amb múltiples nuclis: Òdena, Vilanova del Camí, Carme, Jorba, i casos extrems com Orpí i Santa Maria de Miralles.
Així doncs, no serà fins el segle XX que es produeixi una consolidació del nucli, per altres causes
Sant Maure el 1956

Factors demogràfics

El creixement exponencial que suposa l'arribada massiva d'immigració del sud d'Espanya a partir de la segona meitat dels anys 50 del segle XX fa que sigui necessari ubicar aquesta població en un nou territori. El fet és que el pol d'atracció és Igualada i no Montbui, cosa que condicionarà on s'ubicarà aquesta població nouvinguda. Cal tenir en compte, també, que el nucli de Santa Margarida és incapaç d'absorbir aquest creixement poblacional, en primera instància.

Factors sociològics

Qualsevol procés migratori implica una modificació de la sociologia del territori d'acollida. Els nouvinguts poden adaptar-se (integrar-se) al nou territori o constituir societats més o menys tancades. L'arribada massiva d'immigració fa que es tendeixi a la creació d'una societat tancada, poc procliu a la integració. Les culpes, però han de ser repartides ja que els "autòctons" tendeixen a situar aquesta nova població en espais marginals. En el cas que ens ocupa, la població immigrant que té com a objectiu Igualada és ubicada en espais perifèrics: barris Montserrat i de Fàtima a Igualada, Vilanova del Camí, Montbui i Òdena (barri de Sant Pere).
Sant Maure, avui

Factors econòmics

Un altre element a tenir en compte, i que no és menys important, és l'econòmic. El preu de l'habitatge, o del sól, pot condicionar (i de fet, ho fa) l'elecció del lloc de residència. Tot sembla indicar que el preu del sól i, per tant, de l'habitatge, al nucli de Sant Maure era molt menys elevat que en d'altres localitzacions, cosa que permetia assolir aquesta necessitat bàsica amb un esforç menor.

Factors geogràfics

Finalment, també cal considerar els factors geografics, Aquests tenen molt a veure amb la proximitat entre el lloc de residència i l'espai on obtenir serveis, lleure i, és clar, treball. Igualada és el gran proveïdor de treball i el nucli de Sant Maure es configura sense solució de continuitat amb l'espai urbà. Santa Margarida en queda allunyada, com avui, més de tres quilòmetres.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Es pot dir de tot, però sigueu respectuosos.