dilluns, 23 de maig de 2011

Montbui de llegenda (II): El bou d'or

Segons conta la rondalla, durant l'antiguitat al cimal de la Tossa de Montbui es trobaba instal·lat un temple pagà, possiblement iber, on aquest poble donava culte a una divinitat que prenia la forma d'un bou d'or. D'aquest fet se'n desprén doncs, des de temps immemorials el nom de Montbui: la muntanya del bou.

Fins aquí una de les moltes llegendes que intenten explicar l'orígen del nom de Montbui. Anem a analitzar una mica més aquesta rondalla.
Si bé no tenim dades concretes de la presencia ibèrica al territori montbuienc sí podem afirmar que el terme municipal aixoplugà, en moments puntuals, poblacions durant el paleolític i el neolític, cosa que podria donar-nos pistes sobre un possible poblament que podriem anomenar ibèric com a mínim fins el segle I a.C., moment en el que es data la vilae del camp de la Torra. 
La Tossa, com a lloc elevat podria haver estat escollida per a la construcció d'un oppidum ibèric però la falta de prospeccions arqueològiques que ho confirmin només ens permet elaborar una hipòtesi en aquest sentit. Per altra banda, sabem que el poble identificat com a lacetà (els ibers establerts a bona part de la Catalunya central) tendiren a establir-se en habitats dispersos construits amb materials peribles. És molt probable que la Tossa fos, alhora, un centre de culte (en aquest sentit la llegenda no aniria gaire desencaminada) i també un espai d'intercanvi comercial.
Una altra història és el suposat bou d'or. Sabem que la religió protoibérica es basaba en el totemisme (això és, la identificació d'una comunitat amb un avantpassat comú, que normalment és un animal), cosa que fa plausible que el bou fos l'animal totèmic d'un clan determinat ubicat als voltants de la Tossa; la inexistència de grans bòvids al territori, però no ajuda a creure gaire en aquesta possibilitat.
Per altra banda, la major part d'aquestes llegendes i rondalles s'elaboren al segle XIX, seguint corrents romàntics i historicistes, però també influenciades per la religió. Així, no seria extrany que originalment el bou d'or fos, simplement, el vedell d'or, paradigma del paganisme present al llibre bíblic de l'Éxode.

1 comentari:

Es pot dir de tot, però sigueu respectuosos.